Echt lokaal

Zoals op de kaart te zien is bevinden de boerenbedrijven zich prachtig rondom Deventer. Van oudsher was het gebruikelijk dat de lokale boeren de burgers direct producten leverden. Deventer Stadsboer wil deze verbinding opnieuw tot stand brengen. De boeren zorgen voor de stad en de stad zorgt voor de boeren. Liefst met zo min mogelijk transportbewegingen en CO2 neutraal.