Stadsboer Deventer

Welkom.

Stadsboer Deventer is een initiatief van vier biologische boeren uit de omgeving van Deventer. De doelstelling is om samen met de bewoners en ondernemers van Deventer een duurzame relatie aan te gaan om onze producten zo lokaal mogelijk af te zetten. Wij vinden het niet meer van deze tijd dat bijvoorbeeld onze melk eerst naar een fabriek wordt gereden om vervolgens weer terug te komen vlakbij de plek waar het geproduceerd is, voor de uiteindelijke consumptie. Dit moet en kan anders met inachtneming van voedselveiligheid en kwaliteit.

Wij vinden het belangrijk om gezonde biologische voeding te produceren die verantwoord en in samenwerking met de natuur tot stand komt. Dit willen we zo lokaal mogelijk kunnen afzetten tegen een eerlijke prijs. Vanuit die visie is het dan ook wenselijk distributie lijnen zo kort mogelijk te houden. Met Stadsboer Deventer kan dat. 

Door naast de productie van gezonde voeding onze boerderijen open te stellen voor publiek in de vorm van workshops, trainingen en open dagen kunnen onze klanten zien wat wij doen en hoe we werken. Je weet als klant echt wat je eet en waar het vandaan komt. Wij denken dat dit een belangrijke bijdragen kan leveren aan het model Stadsboer Deventer. In dit model zorgen boeren voor de stad en de stad voor de boeren.